• Specialismes

    Service-gerichte Architectuur

    Service Gerichte Architectuur (SGA, in het Nederlands) of Service Oriented Architecture (SOA, in het Engels) zorgt voor versterking van de dienstgerichte focus die de huidige tijd vereist van organisaties, door een manier van werken die daarop naadloos aansluit.

Over onze aanpak

Service Gerichte Architectuur (SGA, in het Nederlands) of Service Oriented Architecture (SOA, in het Engels) zorgt voor versterking van de dienstgerichte focus die de huidige tijd vereist van organisaties, door een manier van werken die daarop naadloos aansluit. Wij helpen de bedrijfsarchitectuur de focus op techniek los te laten en de business centraal te stellen. Daardoor krijg je weer grip op wat ‘daar’ (in uw IT afdelingen) gebeurt.

Reflektis maakt bij de inzet van service gerichte architectuur (SGA) of Service-Oriented Architecture gebruik van methodieken gebaseerd op Thomas Erl. En we vonden inspiratie in de architectuurpatterns van Fowler en Hohpe. Wij zijn gepokt en gemazeld in agile methodes als Scrum en Scalable scrum/agile, waarmee wij al sinds 1990 werken. Moderne SOA implementaties zijn veel meer light-weight en agile, door bijvoorbeeld gebruik te maken van microservices. Daarmee bieden wij een aanpak, die bewezen succesvol is en die kan concurreren met grote leveranciers als IBM, Oracle, Cordys, SAP, en Salesforce of anderen. Sterker nog: Reflektis biedt meerwaarde doordat we sneller kunnen schakelen en ons helemaal aanpassen aan de dynamiek van de organisatie.

Waarom kiezen voor reflektis?

  • Omdat je wel degelijk weet waar je heen wilt. De focus moet liggen op directe waarde voor de business en aansluiten bij het gewenste- of bestaande bedrijfsproces. Reflektis verstaat de kunst om bedrijfsvoering te laten aansluiten bij de techniek. We leren de techneuten te luisteren en we helpen beter aan te sluiten bij wat je wilt.

  • Omdat wij vinden dat de service implementatie gevalideerd moet worden door het proces. De implementatie ontstaat dus, als het ware, vanuit een solide en op de juiste wijze opgebouwd business model.

  • Omdat je haast hebt. SGA moet nú zijn toegevoegde waarde bewijzen. Dit betekent extreem kort cyclisch implementeren, en dat vraagt weer om specifieke competenties (agility) op verschillende plekken in de organisatie. Een ook daarbij is dat solide architectuurproces weer zo vreselijk belangrijk.

  • Services zijn vaak niet meer dan CRUD (Create, Read, Update & Delete) services. Dat is een anti-pattern: ze kunnen beter daadwerkelijke dynamische procescomponenten (gedrag) activeren. Alleen op die wijze wordt u geholpen bij het ondersteunen van de stappen die u wilt nemen met uw onderneming.

  • De Enterprise service bus (ESB) moet zo licht mogelijk zijn en kan zelfs tegenwoordig vaak ontbreken. De minimalistische benadering werkt hier het beste. Op die manier realiseer je dat techniek en business gezamenlijk kunnen optrekken als elkaar aanvullende partners.