• Geef je architectuur een boost in kwaliteit!

    Architectuur en Kwaliteitsaudits

    Regelmatige interne audits of reviews vormen een essentieel onderdeel van het architectuurproces. Maar dat is niet voldoende.

Wat levert een architectuuraudit van reflektis op?

Een lijst van verbeterpunten, waarin expliciet wordt aangegeven welke aanpak tot verbetering het meest effectief is.

Een krachteninventarisatie. Hiermee heeft u concrete handvatten om voort te bouwen op de competenties en mogelijkheden van uw mensen.

Een stappenplan, meestal uitgewerkt in een aantal scenario’s die samen met uw mensen opgesteld zijn om inzicht te krijgen in hoe nu het beste verder.

Hoe gaat het in zijn werk?

In de regel volgen wij een vast aantal stappen om te komen tot het beste advies. Elke organisatie is anders dus wanneer nodig voegen wij extra stappen toe of wijzigen we de volgorde.

1. Vaststellen doelstellingen

Helder krijgen van de (werkelijke) vraag, essentieel voor de verwachtingen.

4. Rapport met aanbevelingen

Helder, compact, en concreet: u krijgt een duidelijke samenvatting van de resultaten.

2. Bronnen analyse

Wij graven totdat we alle informatiebronnen hebben aangeboord.

3. Interviews

Mensen zijn natuurlijk de belangrijkste bronnen van informatie. Daarnaast helpen wij bij het boven water krijgen van de werkelijke motivatie.

Frequently Asked Questions

Waarom zou ik een kwaliteitsaudit nodig hebben?

We weten allemaal wel dat kwaliteit belangrijk is. Wat onvoldoende bekend is, is dat er heldere en waardevolle kennis is over hoe die kwaliteit te verbeteren, zelfs vaak dramatisch. In sommige sectoren is hier al heel veel waardevolle ervaring mee opgedaan, en wij helpen die ervaring over te dragen.

Na het inbrengen van de resultaten in uw reguliere bedrijfsprocessen heeft u een concreet fundament voor jaren.

Wat wordt precies onder de loep genomen bij een audit?

Dit is moeilijk aan te geven van tevoren. Wel is het zo dat onze aanpak dit in een vroeg stadium boven water krijgt. Het gaat om die aspecten van uw organisatie die het meeste effect hebben op kwaliteitsverbetering.

Voorbeelden zijn: inefficiënte processen, communicatiebarrières, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en rollen.

Wie moet ik allemaal betrekken bij een kwaliteitsaudit?

In principe iedereen! Wij bespreken dit natuurlijk, op basis van uw doelen, maar ook dit is moeilijk van tevoren aan te geven. Wij streven er naar vooral te focussen op de werkvloer, om de representatie van dat onderdeel van het bedrijf te borgen. De management lagen krijgen bij de opzet secondaire aandacht in de meeste gevallen, natuurlijk wordt het management wel meegenomen in de eindrapportage.

Hoe lang duurt het?

Het is hier niet mogelijk om een tijdsduur aan te geven voor een architectuuraudit of een code review. Veel hangt af van wat de wensen zijn, en welke aspecten het meest aandacht behoeven. Wij hebben audits gedaan variërend van twee dagen tot twee weken. Daarom maken we vooraf duidelijke afspraken om aan verwachtingen en eisen te voldoen.

Heeft een kwaliteitsaudit op architectuur wel zin bij kleinere organisaties?
  • Groot of klein, het maakt niet uit: kwaliteit is voor ons allemaal cruciaal, en het verbeteren ervan heeft direct effect op zaken als klanttevredenheid en kosten. Natuurlijk zal een audit voor een kleinere organisatie ook minder tijd vragen.

"Ik heet Rob Vens, en ik kijk er naar uit jullie te helpen bij het realiseren van de optimale kwaliteit van jullie architectuur"