Individuele coaching

Een Enterprise architect of CIO dient tegenwoordig niet alleen technisch onderlegd te zijn. De architect moet vooral beschikken over de juiste sociale- en communicatieve vaardigheden om de taak uit te voeren. Senioriteit en sensitiviteit zijn noodzakelijk om te kunnen schakelen met management en medewerkers op alle niveaus in de organisatie.
Wij coachen deze professionals op strategisch niveau, binnen projecten, afdelingen of organisaties. Een intensief proces waarbij we streven naar het boeken van aantoonbare resultaten op het gebied van de inzet en toepassing van architectuur (en architecten!) in de totale organisatie. De coaching bevat, in ieder geval, de volgende onderdelen:

  • Expliciet maken van rollen en verantwoordelijkheden van de professional zelf, en de mensen waarmee hij/zij te maken heeft.
  • Bereiken van een inhoudelijke ‘senior’ positie in de processen.
  • Stroomlijnen van de processen die rechtstreeks of indirect de efficiency van architectuur bepalen.
  • Expliciet en volwassen maken van het architectuurproces.

Een coaching traject van Reflektis beslaat 3 maanden van 1 of 2 dagdelen in de week. Na dit traject plannen we nog twee of drie intervisiegesprekken. En daarbij houden we natuurlijk rekening met de persoonlijke wensen en doelen van de coachee en de leidinggevende(n). Af en toe zetten we een meewerkend coach in, die tijdelijk meedraait met de coachee en een gedeelte van het werk kan overnemen. De coach heeft dan een voorbeeldrol in het op een hoger plan tillen van Enterprise architectuur.

Het traject bevat een evenwichtige balans tussen soft-skills en hard-skills. Voor iedere specialiteit zetten we een specialist in zodat we zeker zijn van de hoogste kwaliteit. Wij doen dit in samenwerking met anderen.

Team coaching

Veel ontwikkelaars zijn technisch vaardig, maar schieten tekort op het werken in een team. Projectmanagers zitten vaak met de handen in het haar, als het gaat om het aansturen van een team van eigenwijze- en eigenzinnige professionals. Reflektis coacht zowel teams als hun managers en projectleiders. Met behulp van Agile projectmanagent en Scrum nemen we de teams mee in het ontwikkelen van diverse vaardigheden en competenties. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Creëren van synergie door teamleden te leren delen én van elkaar te leren als professionals.
  • Duidelijkheid scheppen over verantwoordelijkheden en zelfsturing.
  • Scrum en Agile processen optimaal gebruiken om kwaliteit en snelheid te verhogen.
  • Leren hoe je je team kunt afschermen van politieke en organisatorische strubbelingen.
  • Inzetten van dezelfde techniek (waar de teamleden immers vaardig in zijn) om een projectstructuur in te richten, inclusief rollen en verantwoordelijkheden.
  • Opschalen van agile teams (scalable agile).

Trainingen

Aanvullend op het algemene coaching traject biedt reflektis trainingen in specifieke onderdelen van Agile Enterprise architectuur.

Duur: één dag, met een halve dag intervisie na twee weken.

Reflektis verzorgt een reeks van trainingen die helpen bij het onder architectuur brengen van organisaties. We nodigen je uit om contact met ons op te nemen. We komen graag langs voor een gesprek om te kijken hoe we je verder kunnen helpen. Ook als je al gestart bent met een verandering en het niet het gewenste resultaat oplevert. We denken graag mee!