Zelfontwikkeling door te leren leren

Kennisoverdracht en leren door te oefenen en te doen is één ding. Een ander ding is daadwerkelijk leren om effectief, beter, en met plezier te leren, jezelf en je team en je organisatie te ontwikkelen. Daarop heeft voor ons altijd de focus gelegen.

Enterprise architectuur — een complete aanpak

Bij Reflektis kiezen we voor een unieke aanpak als het gaat om het ‘onder architectuur’ (enterprise architectuur) brengen van organisaties. Gaat het bij het inrichten van organisaties vaak alleen over de IT processen, bij Reflektis nemen we de hele organisatie onder de loep. Enterprise architectuur wordt op die manier een inhoudelijke lijmlaag in de organisatie, naast én complementair aan de executieve lagen waaruit elke organisatie bestaat. En daarnaast zien we architectuur als een prachtige tool voor het borgen van inhoudelijke expertises in organisaties, op alle niveaus. Wij zorgen er voor dat een organisatie ‘agile’ is en blijft. Je kunt dagelijks sturen en van koers veranderen, zonder ingrijpende gevolgen voor de architectuur. Tenslotte levert architectuur de transparantie op die inzicht en doorzicht levert in de organisatie als geheel.

Enterprise architectuur als human enhancer

Reflektis heeft als missie de rol van architectuur in organisaties op een volwassener niveau te brengen. Naast inhoudelijke methodieken en certificeringen als TOGAF, SEI en IASA, onderscheidt Reflektis zich door te focussen op het inrichten van een solide architectuurproces in organisaties. Dit proces zien wij als de belangrijkste component van het zogenoemde ‘architectuur-centrisch’ werken. Architectuur-centrisch werken levert een zichtbare en meetbare bijdrage aan de performance van organisaties. En dat beperkt zich dus niet tot de IT afdeling!
Natuurlijk neemt informatietechnologie een bijzondere positie in. In moderne organisaties is het zo verweven met de business dat het qua ’waarde’ vergelijkbaar is geworden met een andere primaire asset van bedrijven: ’mensen’. De visie van Reflektis is dat informatietechnologie het verlengstuk is van het werk door mensen. Enterprise architectuur is het inhoudelijk kader daarvan. Daardoor kunnen die mensen niet alleen efficiënter met elkaar, met de organisatie en met andere organisaties werken, maar óók met technologie waar zij en deze andere organisaties gebruik van maken.

Wij zien enterprise architectuur daarom als een ‘human enhancer’. Het inzetten ervan is ingrijpend, op alle niveaus in de organisatie. En die betrekken we dan ook in het onder architectuur brengen van de organisaties. Van Business naar IT, Van Bestuur naar werkvloer, van Project naar de lijn, Top-down én Bottum-up.

Plaats van enterprise architectuur in organisaties

Organisaties huren vaak organisatieadviseurs, IT specialisten, of enterprise architecten in om organisatie-brede issues op te lossen. Dat varieert van reorganisaties tot fusies, van penetreren van nieuwe markten tot het niet behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Maar al te vaak zien we dat er dan op één aspect in de organisatie wordt gefocusseerd. IT systemen worden aangeschaft of vervangen, met alle gevolgen van dien. Bedrijfsprocessen worden opnieuw ingericht en er wordt geschoven met functies en personeel. Bij Reflektis geloven we daar niet in.

Een goede Enterprise architect is in dienst van de organisatie en heeft altijd een organisatie-brede blik. Het is de verbinder, de Enterprise architect, die zorgt dat de alle onderdelen van de organisatie met elkaar in verbinding staan en blijven, juist tijdens ingrijpende verandertrajecten.

Training en begeleiding on-the-job

Reflektis helpt architecten beter en efficiënter te opereren binnen de organisatie. Dat doen we door het coachen van de architect en de teams, bijvoorbeeld in de toepassing van TOGAF. Of door een interim Enterprise architect aan te stellen die de functie opzet en inricht. Volg je een training bij ons? Na de cursus laten wij de cursisten niet aan hun lot over. Wij zijn aanwezig en coachen en begeleiden verder ‘on-the-job’.

Voor alle informatie over ons trainingsaanbod kun je onze reflektis Trainingen site bezoeken.

Interim Enterprise architect

Als interim Enterprise architect dragen wij substantieel bij aan volwassenheid van organisaties en het architectuurproces. Reflektis helpt om maximaal profijt te kunnen trekken van Enterprise architectuur. De vereisten voor de functie van Enterprise architect worden helder en de verantwoordelijkheden expliciet. Dat maakt het zoeken naar de juiste kandidaat voor de vaste functie een stuk eenvoudiger. Wij zijn wegbereider voor enterprise architectuur.