• Specialismes

    Legacy Migratie

    Wij hebben met succes vele legacy problematiek mogen helpen oplossen met onze unieke en effectieve aanpak.

Introductie tot onze aanpak

Legacy migratie, oftewel bestaande systemen,  die al jaren in gebruik zijn, migreren naar een nieuwe omgeving is niet eenvoudig, dat weten we ondertussen. De praktijk laat zien dat het vaak echte ‘hoofdpijndossiers’ worden. Doordat men het nieuwe systeem zoveel mogelijk wil laten lijken op het oude. Omdat de IT afdeling toch eigenlijk niet zo goed weet wat het ‘oude’ systeem nou precies doet. Of doordat er inconsistenties inzitten die zijn opgelost met tijdelijke ‘work-arounds’ waardoor het systeem een enorm waterhoofd heeft gekregen.

Wij introduceren een aanpak die wérkt. Die niet alleen het migratiedoel helpt te halen, maar tevens verbeteringen in de bedrijfsprocessen mogelijk maakt. Onze aanpak heeft zich succesvol bewezen, en wij vinden het iedere keer geweldig om te laten zien dat het écht werkt.

Klik voor een uitgebreidere technische uitleg op de knop hieronder.

Wij helpen bij het structureel aanpakken van uw Technische Schuld, Snel

De aanpak bewijst zich door maximale reductie van risico’s. Je bent voortdurend in control en loopt minimale risico’s de bestaande bedrijfsvoering te verstoren.

Elk increment is volledig, en je kunt na elk increment besluiten te stoppen of te pauzeren.

De ontwikkeling van elke increment duurt niet lang, gemiddeld 1 maand

Elk increment dat in productie gaat heeft minimale tot geen impact op de overblijvende onderdelen

Hoe gaat het in zijn werk?

Geen complexe aanpak, minimaliseren van risico’s, toegespitst op de beschikbare competenties en resources, in kleine incrementen

1. Bepalen scope

Welk onderdeel willen (moeten) we het eerste oppakken?

4. In productie nemen 

Het vernieuwde stuk kan nu in productie genomen worden!

2. Ontwikkelen domein model

Met de focus op wat binnen scope valt.

3. Aanpassen blijvende deel

Het gedeelte dat buiten scope was wordt nu gewrapt.

Frequently Asked Questions

Waarom heb ik een strategie nodig voor mijn legacy?

Laten we reëel zijn: zodra wij iets in productie nemen is het al legacy. Om dit probleem te managen is het migreren van bestaande legacy alleen niet voldoende. Je hebt ook een structurele aanpak nodig. Onze benadering slaat twee vliegen in één klap: bestaande legacy moderniseren, en een strategie over hoe om te gaan met legacy (technische schuld, onderhoudsschuld) op lange termijn.

Mijn code base is nog maar 10 jaar oud. Zijn mijn problemen hiermee ook aan te pakken?

De leeftijd is niet van belang. Het systeem kan ik elke tool zijn ontwikkeld. Onze aanpak werkt onafhankelijk van dat soort parameters.

Mijn systeem is erg slecht gedocumenteerd. Is dat een probleem?

Beetje flauw natuurlijk, maar dat is zeker een probleem. Onze aanpak levert die documentatie alsnog op, tenminste in voldoende mate om de migratie succesvol te laten verlopen. Het is alleen wel meer werk. Meestal merken wij dat de grootste bottleneck bij onze aanpak kennis bij de mensen is over het bestaande systeem, en in tweede instantie de bestaande documentatie.

Is een migratietraject niet erg duur?

Het hele traject bij grote, omvangrijke systemen, kan zeker duur worden. Het is alleen heel belangrijk je te realiseren dat uit een kosten/baten analyse al snel zal blijken dat die investeringen zich al tijdens het traject terugbetalen. Bovendien is de aanpak zodanig dat je op elk moment (na elk increment) kunt stoppen of pauzeren zonder dat de gedane investeringen verloren raken.

Wij durven best te beweren dat onze aanpak zich onderscheidt door een eenvoud en veel beperktere investeringen dan andere benaderingen. 

Is de aanpak wel bewezen?

Wij moeten voorzichtig zijn met “bewezen” aanpakken. Elk bedrijf, elk probleem is weer anders en het is belangrijk geen on size fits all benadering te hebben die jou in een keurslijf dwingt. Maar wij hebben deze aanpak, aangepast aan de situatie, vele malen met succes kunnen implementeren.

Door de incrementele aanpak is het ook mogelijk dat wanneer de werkwijze toch niet oplevert wat men verwacht, meteen gestopt kan worden. De incrementen van maximaal drie maanden zijn daarvoor klein genoeg om het risico te minimaliseren.

Is deze aanpak ook mogelijk bij kleinere systemen?

Kort antwoord: de omvang van het systeem is niet van belang. Dus: ja.