Architecture audits Reflektis

Architectuur audits

This post is also available in: English (Engels)

Regelmatige interne audits of reviews vormen een essentieel onderdeel van het architectuurproces. Maar dat is niet voldoende. Je zult minimaal één keer per jaar een externe architectuur audit laten doen. Als is het alleen maar om af en toe met ‘vreemde ogen’ naar de architectuur te laten kijken en naar de ‘artefacten’ die door het proces zijn voortgebracht. Die architectuur én het architectuurproces zijn, volgens Reflektis, bedoeld om inhoudelijke expertise over de business (business en informatie architectuur) en de techniek (software en infrastructuur architectuur) te borgen in organisaties.

Reflektis voert dit soort audits niet uit met de bedoeling te constateren wat er allemaal mankeert. Geen enkel proces is volmaakt, en het is voor externe kwaliteitsauditors vaak te makkelijk om alles, wat niet in orde is, volgens een of andere kwaliteitsstandaard aan te vinken. Onze audits leveren geen lijstje met ‘zondebokken’ op. Ze bieden juist een maximale bijdrage om te komen tot de hoogst mogelijke kwaliteit. Concreet levert een architectuuraudit van Reflektis het volgende op:

 • Een lijst van verbeterpunten
 • Een krachteninventarisatie
 • Een stappenplan

Alles opgesteld in samenwerking met én gedragen door uw eigen interne architecten.

Wij helpen u ook om interne reviews te organiseren wanneer u dat al niet deed, want deze vormen een essentieel onderdeel van een goed kwaliteitsproces, en dit hoeft (en moet) zeker geen zware investering te vragen.

Standaard audits

Voor het doen van de audits gebruiken wij, wanneer zinvol, de volgende standaarden. In overleg stellen we vast waar we de focus leggen, we gebruiken alleen dat wat nodig is in dienst van de doelen van de audit of review.

 1. ISO 9001 (Kwaliteitssystemen)
 2. IEC 62304 (Software voor medische toepassingen)
 3. CMMi (Capability Maturity)
 4. ISO/IEC 25010:2011 (vroeger ISO 9126, en daarvoor Quint2)
 5. TOGAF 9.1 (standaard voor Enterprise architectuur)
 6. ArchiMate 2.1 (standaard taal voor Enterprise architectuur)

Code reviews

Naast audits op architectuurvlak voeren we ook code reviews uit. Net als een architectuur-audit heeft een code review behoefte aan een blik van buiten. Een code review wordt ingezet om inzicht te krijgen in de ‘output’ van processen, in tegenstelling tot een audit die ook het proces onder de loep neemt. Een code review levert de volgende resultaten op.

 • Metrieken
 • Aanbevelingen
 • Risico analyses
 • Kwaliteitsbeoordelingen

Wanneer u niet gewend bent intern al dit soort reviews te doen, zult u merken dat het doen van deze reviews veel meer voordelen oplevert dan alleen een groter inzicht. U leert een aantal strategieën om de kwaliteit van het werk structureel te verhogen.

Doorlooptijd

Het is hier niet mogelijk om een tijdsduur aan te geven voor een architectuuraudit of een code review. Veel hangt af van wat de wensen zijn, en welke aspecten het meest aandacht behoeven. Wij hebben audits gedaan variërend van twee dagen tot twee weken. Daarom maken we vooraf duidelijke afspraken om aan verwachtingen en eisen te voldoen.


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2019, reflektis & Rob Vens