Architectuur Audits

Geef je Architectuur een
Boost in Kwaliteit

Regelmatige interne audits of reviews vormen een essentieel onderdeel van het architectuurproces. Maar dat is niet voldoende.

Je zult minimaal één keer per jaar een externe architectuur audit moeten laten doen. Als is het alleen maar om af en toe met ‘vreemde ogen’ naar de architectuur te laten kijken en naar de ‘artefacten’ die door het proces zijn voortgebracht. Die architectuur én het architectuurproces zijn, volgens Reflektis, bedoeld om inhoudelijke expertise over de business (business en informatie architectuur) en de techniek (software en infrastructuur architectuur) te borgen in organisaties. Uit de hoofden van je medewerkers.

Reflektis voert dit soort audits niet uit met de bedoeling te constateren wat er allemaal mankeert. Geen enkel proces is volmaakt, en het is voor externe kwaliteitsauditors vaak te makkelijk om alles, wat niet in orde is, volgens een of andere kwaliteitsstandaard aan te vinken. Onze audits leveren geen lijstje met ‘zondebokken’ op. Ze bieden juist een maximale bijdrage om te komen tot de hoogst mogelijke kwaliteit. Concreet levert een architectuuraudit van Reflektis het volgende op:

 • Een lijst van verbeterpunten
 • Een krachteninventarisatie
 • Een stappenplan

Alles opgesteld in samenwerking met én gedragen door uw eigen interne architecten.

Wij helpen u ook om interne reviews te organiseren wanneer u dat al niet deed, want deze vormen een essentieel onderdeel van een goed kwaliteitsproces, en dit hoeft (en moet) zeker geen zware investering te vragen.

Standaard audits

Voor het doen van de audits gebruiken wij, wanneer zinvol, de volgende standaarden. In overleg stellen we vast waar we de focus leggen, we gebruiken alleen dat wat nodig is in dienst van de doelen van de audit of review.

 1. ISO 9001 (Kwaliteitssystemen)
 2. IEC 62304 (Software voor medische toepassingen)
 3. CMMi (Capability Maturity)
 4. ISO/IEC 25010:2011 (vroeger ISO 9126, en daarvoor Quint2)
 5. TOGAF 9.2 (standaard voor Enterprise architectuur)
 6. ArchiMate 3.0.1 (standaard taal voor Enterprise architectuur)

Code reviews

Naast audits op architectuurvlak voeren we ook code reviews uit. Net als een architectuur-audit heeft een code review behoefte aan een blik van buiten. Een code review wordt ingezet om inzicht te krijgen in de ‘output’ van processen, in tegenstelling tot een audit die ook het proces onder de loep neemt. Een code review levert de volgende resultaten op.

 • Metrieken
 • Aanbevelingen
 • Risico analyses
 • Kwaliteitsbeoordelingen

Wanneer u niet gewend bent intern al dit soort reviews te doen, zult u merken dat het doen van deze reviews veel meer voordelen oplevert dan alleen een groter inzicht. U leert een aantal strategieën om de kwaliteit van het werk structureel te verhogen.

Doorlooptijd

Het is hier niet mogelijk om een tijdsduur aan te geven voor een architectuuraudit of een code review. Veel hangt af van wat de wensen zijn, en welke aspecten het meest aandacht behoeven. Wij hebben audits gedaan variërend van twee dagen tot twee weken. Daarom maken we vooraf duidelijke afspraken om aan verwachtingen en eisen te voldoen.

Wij Helpen bij het Realiseren van Zichtbaar Hogere Kwaliteit, Snel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
 • Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Hoe gaat het in zijn werk?


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua exerticum.

1. Vaststellen doelstellingen

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

4. Rapport met aanbevelingen

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

2. Bronnen analyse

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

3. Interviews

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

1. Analyse the Target

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

2. Find Ideas

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

3. Prototype

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

4. Test the Concept

Lorem ipsum dolor sit amet, con sectetur adipisicing elit sed do.

Frequently Asked Questions

Waarom zou ik een kwaliteitsaudit nodig hebben?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wat wordt precies onder de loep genomen bij een audit?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wie moet ik allemaal betrekken bij een kwaliteitsaudit?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Hoe lang duurt het?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Heeft een kwaliteitsaudit op architectuur wel zien bij kleinere organisaties?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hi! Ik heet Rob Vens en ik kijk er naar uit jullie te helpen bij het realiseren van de hoogste kwaliteit van jullie architectuur.


reflektis Logo
Over ons
Diensten

Copyright © 2019, reflektis & Rob Vens