Tag: business intelligence

Business Intelligence: een andere definitie

Dit artikel geeft een andere definitie aan Business Intelligence (afgekort BI). Oh ketterij! Ik probeer “intelligentie” te definiëren, in relatie tot data, informatie en kennis. Hierdoor hoop ik dichter in de buurt te komen van de vierde “poot” van intelligentie, namelijk “wijsheid”. Intelligentie Intelligentie is een lastige koe om bij de horens te vatten. Om te beginnen enkele definities. De (engelse) Wikipedia definitie is: Intelligence has been defined in...

Lees verder


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens