Softwareontwikkelaar tevreden met zichzelf | Automatisering Gids

 

Hoe kijkt een softwareontwikkelaar naar zichzelf, naar de kwaliteit van zijn producten? Nationale en internationale onderzoeken laten eenzelfde beeld zien: hij is tevreden. Er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen bij dit rooskleurige zelfbeeld, zegt Jacob Brunekreef. Laagdrempelige hulpmiddelen in de eerste fasen van het ontwikkelproces zouden welkom zijn.

Softwareontwikkelaar tevreden met zichzelf | Automatisering Gids.

Belangwekkend artikel over de “houding” van software ontwikkelaars. Het artikel probeert de discrepanties te benoemen tussen ontwikkelaars en de wereld waarin zij opereren en is gedeeltelijk een aanvulling op mijn eerdere post over kwaliteit (toevallig 😌).

Veel constateringen in het artikel zijn voor het vakgebied van belang. Het is jammer dat uit de toon van het artikel blijkt dat de schrijver weliswaar een voorstander is van agile werken, maar zich niet echt lijkt te realiseren wat de impact daarvan op het hele ontwikkelproces is:

  • de populariteit van agile verklaart hij door “Binnen de agile-manier van werken wordt een sterk beroep gedaan op de eigen bijdrage, de eigen verantwoordelijkheid van ieder teamlid. Dit sluit goed aan bij het eerder genoemde beroep op de eigen creativiteit…”, daarmee gedeeltelijk verwijzend naar die “tevredenheid met zichzelf”
  • er wordt vooral in de beginfasen van een project niet of onvoldoende gebruik gemaakt van hulpmiddelen, terwijl deze “het meest bijdragen aan de kwaliteit”. De schrijver heeft het over analyse en ontwerp als fasen. Agile mensen zien dit liever als “flows” en niet als fasen, en zeker niet als fasen die in het begin van een traject zitten en “afgerond” moeten worden voordat er geprogrammeerd wordt.
  • kwaliteit en testen worden sterk ondergewaardeerd — meer een teken aan de wand dat agile weliswaar bekend is als hype, maar niet als methodiek. Ik zou toch verwachten dat een agile team deze aspecten bijna centraal stelt: bugsvrije software, testgedreven werken, uitgebreide sets van unit tests, enz.
  • “Als de ontwikkelaar meer tijd ter beschikking zou hebben, zou hij die vooral besteden aan testen en refactoren.” Wel, wel. Een agile, en vooral een XP project, is hier zeker de helft van de tijd mee bezig. Nogmaals: als het goed is! Hier valt nog een hoop winst te halen.

Het artikel doen mijn vingers weer jeuken: waarom is het toch dat wij steeds weer fantastische en goed werkende methodieken aangereikt krijgen, maar blijkbaar niet in staat zijn die consistent te gebruiken? Het lijkt alsof veel mensen teveel moeite hebben te begrijpen wat die methodieken nu eigenlijk beogen. De veelgehoorde verzuchting “het vereist een andere manier van denken” is misschien onthullend: de wijze waarop mensen worden klaargestoomd als software ontwikkelaar is mijns inziens een belangrijke oorzaak van dit probleem. Mensen die vanuit een technische invalshoek problemen aanpakken, mensen die niet geleerd hebben goed na te denken, en een vrijwel doodzwijgen van wat ik de essentie van de computer revolutie noem.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens

%d bloggers liken dit: