Fusies falen zonder enterprise architectuur

De laatste maanden spreek ik veel met informatie-managers, CIO’s en architecten bij organisaties in de not-for-profit sector. In deze sector is veel in beweging, zoals iedereen in het nieuws kan volgen. Woningcorporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen in het algemeen, en onderwijsinstellingen zijn overal bezig zichzelf opnieuw te organiseren. Deze reorganisaties zijn vaak gericht op schaalvergroting, maar vinden plaats op verschillende manieren. Zoals de woningcorporaties door onderlinge...

Lees verder

Smalltalk and the TIOBE index

Three years ago Smalltalkers were somewhat worried about the drop-out from the TIOBE index of Smalltalk. http://bpieber.wordpress.com/2010/08/27/bad-news-smalltalk-falls-off-top-50-of-tiobe-index/ However this years’ index show Smalltalk is back at a reasonable 37th place. From the ranking it is not clear what the move is, and I was unable to find the TIOBE index of last year to compare with: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html Interestingly enough btw is the...

Lees verder

Business Intelligence: een andere definitie

Dit artikel geeft een andere definitie aan Business Intelligence (afgekort BI). Oh ketterij! Ik probeer “intelligentie” te definiëren, in relatie tot data, informatie en kennis. Hierdoor hoop ik dichter in de buurt te komen van de vierde “poot” van intelligentie, namelijk “wijsheid”. Intelligentie Intelligentie is een lastige koe om bij de horens te vatten. Om te beginnen enkele definities. De (engelse) Wikipedia definitie is: Intelligence has been defined in...

Lees verder

Togaf and GERAM

Handbook on Enterprise Architecture (International Handbooks on Information Systems) Some time ago I read this book on Enterprise Architecture, which is a compilation of various chapters about the GERAM framework for Enterprise Architecture. While very extensive it seems that GERAM is dead. The last publications on the standard date at least 5 years back. The latest version seems to be 1.6.3, dating from March 1999. The only document on the TOGAF website referring to it is from 2004, attempting...

Lees verder

The Pragmatic Architects Creed

De voorgaande blogs (Transparant bestuur en The EA Professional Oath) raakten hier ook al aan, maar recent liep ik tegen de The Pragmatic Architects Creed aan. Deze lijkt in veel opzichten op de EA Professional Oath en weet een aantal architecten te verleiden tot ondertekening (253 op het moment van schrijven). We willen ethisch “bewust” zijn, en wij realiseren ons in deze tijd (zowel de tijd van het jaar, ik schrijf deze blog in de kersttijd, als in de tijdgeest waarin alles aan het...

Lees verder

Transparant bestuur

Ik wed dat het niet alleen in Nederland is dat we een heleboel voorbeelden tegenkomen in het nieuws over mensen in topposities die op de één of andere manier misbruik maken van hun macht teneinde persoonlijk voordeel te behalen. Het Zonnekoning-syndroom wordt het ook wel genoemd: de karaktereigenschappen die deze mensen (meestal mannen) hebben waardoor ze in die posities zijn aanbeland, zijn als het ware een recept voor wangedrag. Toch is het wat makkelijk om zondebokken te zoeken bij deze individuen...

Lees verder

EA Professional Oath

(December 2015 – Note: CAEAP seems to have expired, the original link no longer works) The Center for the Advancement of the Enterprise Architecture Profession (CAEAP) has created something that on first sight seems like a very good idea: the Enterprise Architect Professional Oath. The oath itself is one of eight what they call “pillars” of the profession, though from the website it is not yet entirely clear what the other 7 are. For that you need to download the CAEAP brochure...

Lees verder

Wat is enterprise architectuur?

Dit artikel bevat een korte samenvatting van een definitie van enterprise architectuur voor lezers van mijn artikelen over enterprise architectuur. Ten eerste kan ik natuurlijk verwijzen naar het wikipedia artikel over Enterprise-architectuur. Dit artikel is op zich heel geschikt om zich een beeld te vormen, alleen is het erg ICT-centrisch. Op zich is dat geen probleem, maar de sterke invloed van ICT-centrische architectuurframeworks als Zachman en TOGAF is duidelijk zichtbaar. Voor een deel is...

Lees verder

Enterprise architecten geïnterviewd

Er wordt wat afgepraat op conventies, congressen en andere meetings, maar zou het niet interessant zijn als verschillende architecten die in de dagelijkse praktijk aan de weg timmeren een breder platform konden hebben om hun ervaring en ideeën te delen? Interviews enterprise architecten bevat uitgebreide artikelen die tot stand gekomen zijn door interviews met deze mensen. Een kijkje in de keuken van enterprise architectuur. Sommige open en eerlijk over hun frustraties en strubbelingen, anderen...

Lees verder

The satellite model

The satellite model is an alternative representation of complex architectures that is propagated by me as a more helpful metaphor than layered models or complex graphs. It helps because it centres on the centre: the business or company domain. The model re-appears in many articles on my site, and in some representations by other authors: Alistair Cockburn Hexagonal Architecture Robert Martin’s plug-in architecture Eric Evans’ Domain Driven Architecture Model-Driven Architecture (OMG) This...

Lees verder


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens