Business Centred Architecturen III

In dit derde deel worden de principes die in de voorgaande delen zijn behandeld uitgewerkt in een simpele voorbeeldimplementatie. Deel 1 behandelt de basisprincipes. Deel 2 gaat over de business domein component. Doelstelling Teneinde de beweringen in de voorgaande artikelen te ondersteunen met voorbeelden uit de praktijk, wil ik in dit artikel een eenvoudige implementatie uitwerken. Deze implementatie heeft tot doel de lezer een helder beeld te geven van wat de uitwerking van de ideeën in de...

Lees verder

Business Centred Architecturen II

In dit tweede deel wordt de structuur van het business domein component duidelijk gemaakt. Deel 1 behandelt de basisprincipes. Deel 3 gaat over de service architectuur koppeling. Inleiding Nadat de vorige keer een algemene structuur is geschetst van wat door mij genoemd wordt een domein- of business-centered architectuur, is het in dit artikel de bedoeling duidelijker te maken wat dit inhoudt. Het doel van het domein component, zoals in het vorige artikel geschetst, is een draaiend software systeem...

Lees verder

Business Centred Architecturen I

Dit is deel 1 van een serie van drie artikelen. Deze artikelen introduceren de architectuurprincipes die ten grondslag liggen aan een business-centrische architectuur. Toen deze artikelen voor het eerst werden gepubliceerd (als pdf downloads op de site van Cibit) waren ze maandenlang de meest gedownloade artikelen. Artikelen in deze reeks: Titel Inhoud Business Centred Architecturen I Introductie en principes (dit artikel) Business Centred Architecturen II Business domein component Business...

Lees verder

Wat is de core business van een bedrijf?

Wat is de core business van een bedrijf? Het is een gezonde trend in moderne bedrijven om zich voortdurend te bezinnen op wat nu eigenlijk de core business is van het bedrijf. Een telecom operator heeft als core business het exploiteren van telecommunicatie faciliteiten. Een schoonmaakbedrijf heeft als core business het schoonmaken van gebouwen en ruimtes. In dat kader is het heroverwegen van ICT investeringen een onderdeel van deze bezinning. Welke aspecten van de ICT kosten zijn onderdeel...

Lees verder

De ICT Revolutie

Anticiperen op de impact van de ICT revolutie. Dit artikel bevat een visie op historische ontwikkelingen. De mens die de geschiedenis niet kent is gedoemd deze te herhalen wordt wel eens gezegd. Bovendien zijn veel historische ontwikkelingen gestold in een eenzijdige of sterk gekleurde interpretatie, en ik probeer in dit artikel enkele standaard interpretaties onderuit te halen of aspecten te laten zien die wellicht nieuw of onbekend zijn. Het doel is om hieruit lessen te leren die ons kunnen...

Lees verder

EJB’s en OO

Het grote probleem bij de invoering van Java als onderdeel van transitietrajecten van organisaties is het gebrek aan vuistregels die aangeven op welke wijze de inzet van Java tools het beste kan plaatsvinden. Er zijn mij nog geen publicaties bekend die een architectuur uitwerken gebaseerd op thin clients, communicerend met een server die als EJB container een multi-channel wereld bediend op een object-georiënteerde manier. De schrijvers van de bestaande publicaties maken zich vooral druk om de...

Lees verder

Onder de loep: Java Enterprise Edition

Met de opkomst van de Java 2 Enterprise Edition (J2EE) van Sun is voor veel organisaties de vraag actueel of zij met deze architectuur aan het werk willen. Sommigen zullen misschien zelfs het gevoel hebben dat zij dat moeten, en dat er geen alternatieven zijn. De situatie voor veel organisaties is immers dat er telkens momenten aanbreken voor vernieuwing van bestaande systemen. De overwegingen die dan gemaakt moeten worden zijn niet altijd gebaseerd op concrete overwegingen en zijn vaak ook gevoelsmatig. Wat...

Lees verder

Why Software Bites Back

(Dit artikel is eerder verschenen in Software Release Magazine / jaar: 1997 / nummer: 4 / 6 Juni 1997) onder de titel Waarom software terugbijt. De wraak van systemen Wat zijn de problemen waar software ontwikkelaars tegenaan lopen? Op welke manieren kunnen wij verwachten dat onze huisdiertjes terugbijten? Op welke wijze kunnen wij systemen bouwen die dat voorkomen? Edward Tenner [i] onderscheidt verschillende soorten van terugbijten, die hij categoriseert als wraakeffecten. Wraak is niet hetzelfde...

Lees verder

The Rise and Fall of OMT

(This article has originally been published in the Spring ’96 ING Component Architecture newsletter – ICA) Back ten years or so, when I started dabbling in object technology, I could afford to be some kind of a “software hippie”. I’m sure you know the kind. They pop up every now and then, even in respected software companies (I didn’t name one, did I?). They radiated the unrelenting optimistic attitude that melted the software crisis, budget restrictions and management dedicated to...

Lees verder

GISI: Gebufferde database communicatie

Gebufferde database communicatie door middel van adapters voor transactie-management en autorisatie. Dit artikel introduceert het Object Model en de koppeling van het domein model met andere subsystemen d.m.v. adapters. Domein model Het domein model is gebaseerd op een vereenvoudigde versie van het probleem domein zoals dat in GISI wordt gebouwd. De nadruk ligt op de projecten zoals die landelijk en regionaal worden gedefinieerd. Uitgangspunt van het object model is in eerste instantie het gedrag...

Lees verder


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2020, reflektis & Rob Vens