Computable.nl | Strategie | Strategie | Outsourcing ondoordacht

Roel Pieper

‘Meeste bedrijven zijn niet met klant bezig’
6 JULI 2007 16:09 | TEUS MOLENAAR | 0
Roel Pieper, hoogleraar e-commerce aan de Universiteit Twente, vindt de golf van outsourcingscontracten het afgelopen jaar verontrustend. Kostenbesparing is volgens hem een verkeerde drijfveer en kan op middellange termijn behoorlijke schade berokkenen.

Computable.nl | Strategie | Strategie | Outsourcing ondoordacht

In dit interview breekt Roel Pieper, of hij het bewust doet of niet, een lans voor Domain Driven Design. Het artikel koppelt zijn verhaal aan outsourcing, hoewel dat denk ik niet erg het hoofdthema was van zijn praatje op het Adobe congres waar het artikel over verslaat. “Zijn boodschap: stel de klant centraal. … Want elk bedrijfsproces zou moeten beginnen met de klant en moeten eindigen met de klant.” In veel domeingedreven artikelen wordt hiervan gerept. Niet alleen in de business, waar dit idee goed geaccepteerd is, maar ook in de techniek moet de klant centraal staan. Men grijpt echter met de handen in het haar. Hoe moeten we dit in de techniek realiseren? In wanhoop (en wat mij betreft: vergeefs, maar daarover in dit artikel even niet) grijpt men naar vormen van business process management (BPM), vooral omdat er op een obscure manier een relatie wordt gelegd door de arme zielen die dit probleem op moeten lossen tussen bedrijfsprocessen en applicatielogica. Die twee hebben in de praktijk niets maar dan ook helemaal niets met elkaar te maken, waardoor de prins op het witte paard (BPM) een apocalyptische ruiter blijkt te zijn.

“Een dergelijke aanpak betekent dat een organisatie moet uitgaan van een bedrijfsgedreven architectuur in plaats van de huidige it-gestuurde architectuur.

Weliswaar niet de huidige term domain driven, maar zoals lezers van mijn andere artikelen misschien weten vind ik bedrijfsgedreven architectuur een term die de lading beter dekt, waarbij domain driven design een aspect daarvan is. Ik gebruik de term bedrijfs-centrisch, omdat daarin ook de structuur van de architectuur (en niet alleen, zoals -gedreven suggereert, het proces van het totstandkomen van die architectuur) terug komt.

De relatie tussen de klant centraal stellen, en daardoor in staat zijn de complexe veelheid van bedrijfsprocessen veel eenvoudiger te kunnen modelleren wordt direct gesuggereerd in het artikel. Iets waar we veel meer de aandacht op zouden moeten vestigen.

Vervolgens komt in het artikel de relatie aan bod die Pieper legt met outsourcing: maar ik ben bang dat je zoveel controle verliest over waardevolle elementen van je business, van je informatie, van je kennis, dat dit schade berokkent op de middellange termijn. Misschien zal het een overgang naar een klantgedreven architectuur onmogelijk maken.”

Dit is mij uit het hart gegrepen. Wel is dit een lastig probleem, omdat wanneer er binnen organisaties geen sprake is van een bedrijfs-centrische architectuur, het vrijwel onmogelijk is zonder torenhoge kosten de scheiding aan te brengen tussen wat waardevol is, wat de kern van jouw business is, en wat techniek is en kandidaat voor outsourcing.

“…Pieper vindt dat organisaties op een andere manier moeten kijken naar outsourcing, waarbij je eerst een soort business processing model maakt waarin te zien is waar je echt architectuureigendom, kennis van zaken centraal moet houden en dan kun je ook zien bij welk onderdeel het eigenlijk niet uitmaakt waar iets gebeurt. Dat kun je dan wel outsourcen.”

Dit model is de crux. Of Roel Pieper echt een duidelijk beeld heeft van wat dit model dan zou moeten zijn wordt in het artikel niet duidelijk.

Je moet je eerst een business process redesign kunnen voorstellen dat bij de klant begint en bij jouw product of dienst eindigt – en dan weer terug naar de klant, natuurlijk – en dan maak je een business process redesign gebaseerd op dat model. Pas als je daarmee klaar bent, ga je kijken wat er geïn- of outsourcet moet worden.”

Dit soort modellen is waar we het over hebben bij domain driven design, en vooral bij bedrijfs-centrische architecturen. De modellen zijn volwassen genoeg om toegepast te worden, en worden dat ook met veel succes. Maar het is relatief nog vrijwel onbekend, of de kennis hierover is versplintert: mensen weten soms heel goed hoe ze dit in processen moeten beschrijven (Six Sigma, Lean) maar helemaal niets over hoe dat dan in software systemen gerealiseerd zou moeten worden, of andersom. Het is belangrijk dat architecten gaan opstaan die dit probleem kunnen oplossen doordat ze beide probleemgebieden kunnen integreren, en een totaalbeeld hebben. En het is nog belangrijker dat organisaties die hiermee worstelen zich realiseren dat we het hier niet meer hebben over unproven technology. Vandaag kunnen organisaties, groot en klein, hiermee beginnen. En dat moet ook gebeuren. De huidige trend om service gerichte architecturen op te hangen aan ononderhoudbare procesmodellen, of te realiseren rond een vendorgedreven technologie stack, loopt dood en leidt nu al tot onacceptabele kosten. Als we dergelijke trajecten opbouwen rond een bedrijfs-centrische architectuuraanpak praten we over een beheersbaar en vooral veel goedkopere realisatie. Met als fijn neveneffect dat dergelijke architecturen klaar zijn voor de toekomst, en om kunnen gaan met steeds verder toenemende complexiteit door de globalisering van markten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens

%d bloggers liken dit: