Legacy Migration

Domain Driven Design has been proving to be a powerful technique for designing complex software systems for many years. The publication of the book by Eric Evans Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software marked the start of a period in which this design technique has been named Domain Driven Design explicitly, but in fact it has been a “secret” of master modellers for many years. This article, divided up in several chapters, will introduce a strategy to use DDD for...

Lees verder

Applicatie Referentie Architectuur

ARA: Applicatie Referentie Architectuur 1. Introductie Dit document dateert uit 2003. Het is geschreven als achtergrondreferentie voor een bepaalde aanpak van enterprise architectuur. Ook op dit moment (2019) bevat het misschien meer dan ooit bruikbare handvatten voor de praktijk. De focus van het document ligt op de Information Systems architectuur (TOGAF). Deze referentie architectuur is grotendeels ontstaan vanuit de praktijk. Het was nodig een integrale aanpak te realiseren waarmee stappen...

Lees verder

Business Centred Architecturen III

In dit derde deel worden de principes die in de voorgaande delen zijn behandeld uitgewerkt in een simpele voorbeeldimplementatie. Deel 1 behandelt de basisprincipes. Deel 2 gaat over de business domein component. Doelstelling Teneinde de beweringen in de voorgaande artikelen te ondersteunen met voorbeelden uit de praktijk, wil ik in dit artikel een eenvoudige implementatie uitwerken. Deze implementatie heeft tot doel de lezer een helder beeld te geven van wat de uitwerking van de ideeën in de...

Lees verder

Business Centred Architecturen II

In dit tweede deel wordt de structuur van het business domein component duidelijk gemaakt. Deel 1 behandelt de basisprincipes. Deel 3 gaat over de service architectuur koppeling. Inleiding Nadat de vorige keer een algemene structuur is geschetst van wat door mij genoemd wordt een domein- of business-centered architectuur, is het in dit artikel de bedoeling duidelijker te maken wat dit inhoudt. Het doel van het domein component, zoals in het vorige artikel geschetst, is een draaiend software systeem...

Lees verder

Business Centred Architecturen I

Dit is deel 1 van een serie van drie artikelen. Deze artikelen introduceren de architectuurprincipes die ten grondslag liggen aan een business-centrische architectuur. Toen deze artikelen voor het eerst werden gepubliceerd (als pdf downloads op de site van Cibit) waren ze maandenlang de meest gedownloade artikelen. Artikelen in deze reeks: Titel Inhoud Business Centred Architecturen I Introductie en principes (dit artikel) Business Centred Architecturen II Business domein component Business...

Lees verder

Wat is de core business van een bedrijf?

Wat is de core business van een bedrijf? Het is een gezonde trend in moderne bedrijven om zich voortdurend te bezinnen op wat nu eigenlijk de core business is van het bedrijf. Een telecom operator heeft als core business het exploiteren van telecommunicatie faciliteiten. Een schoonmaakbedrijf heeft als core business het schoonmaken van gebouwen en ruimtes. In dat kader is het heroverwegen van ICT investeringen een onderdeel van deze bezinning. Welke aspecten van de ICT kosten zijn onderdeel...

Lees verder

Onder de loep: Java Enterprise Edition

Met de opkomst van de Java 2 Enterprise Edition (J2EE) van Sun is voor veel organisaties de vraag actueel of zij met deze architectuur aan het werk willen. Sommigen zullen misschien zelfs het gevoel hebben dat zij dat moeten, en dat er geen alternatieven zijn. De situatie voor veel organisaties is immers dat er telkens momenten aanbreken voor vernieuwing van bestaande systemen. De overwegingen die dan gemaakt moeten worden zijn niet altijd gebaseerd op concrete overwegingen en zijn vaak ook gevoelsmatig. Wat...

Lees verder


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2020, reflektis & Rob Vens