Business Intelligence: een andere definitie

Dit artikel geeft een andere definitie aan Business Intelligence (afgekort BI). Oh ketterij! Ik probeer “intelligentie” te definiëren, in relatie tot data, informatie en kennis. Hierdoor hoop ik dichter in de buurt te komen van de vierde “poot” van intelligentie, namelijk “wijsheid”. Intelligentie Intelligentie is een lastige koe om bij de horens te vatten. Om te beginnen enkele definities. De (engelse) Wikipedia definitie is: Intelligence has been defined in...

Lees verder

The Pragmatic Architects Creed

De voorgaande blogs (Transparant bestuur en The EA Professional Oath) raakten hier ook al aan, maar recent liep ik tegen de The Pragmatic Architects Creed aan. Deze lijkt in veel opzichten op de EA Professional Oath en weet een aantal architecten te verleiden tot ondertekening (253 op het moment van schrijven). We willen ethisch “bewust” zijn, en wij realiseren ons in deze tijd (zowel de tijd van het jaar, ik schrijf deze blog in de kersttijd, als in de tijdgeest waarin alles aan het...

Lees verder

Transparant bestuur

Ik wed dat het niet alleen in Nederland is dat we een heleboel voorbeelden tegenkomen in het nieuws over mensen in topposities die op de één of andere manier misbruik maken van hun macht teneinde persoonlijk voordeel te behalen. Het Zonnekoning-syndroom wordt het ook wel genoemd: de karaktereigenschappen die deze mensen (meestal mannen) hebben waardoor ze in die posities zijn aanbeland, zijn als het ware een recept voor wangedrag. Toch is het wat makkelijk om zondebokken te zoeken bij deze individuen...

Lees verder

Wat is enterprise architectuur?

Dit artikel bevat een korte samenvatting van een definitie van enterprise architectuur voor lezers van mijn artikelen over enterprise architectuur. Ten eerste kan ik natuurlijk verwijzen naar het wikipedia artikel over Enterprise-architectuur. Dit artikel is op zich heel geschikt om zich een beeld te vormen, alleen is het erg ICT-centrisch. Op zich is dat geen probleem, maar de sterke invloed van ICT-centrische architectuurframeworks als Zachman en TOGAF is duidelijk zichtbaar. Voor een deel is...

Lees verder

Enterprise architecten geïnterviewd

Er wordt wat afgepraat op conventies, congressen en andere meetings, maar zou het niet interessant zijn als verschillende architecten die in de dagelijkse praktijk aan de weg timmeren een breder platform konden hebben om hun ervaring en ideeën te delen? Interviews enterprise architecten bevat uitgebreide artikelen die tot stand gekomen zijn door interviews met deze mensen. Een kijkje in de keuken van enterprise architectuur. Sommige open en eerlijk over hun frustraties en strubbelingen, anderen...

Lees verder

Architect op het kruispunt

Het wordt vaak betoogd maar is het ooit dóórgedacht? Iedere nieuwe rol die mensen en organisaties bedenken komt voort uit een reëel gevoelde behoefte. Maar in het implementeren van die rol vallen we steeds weer in de valkuil tè veel ineens te willen. Er zijn immers zoveel zaken waar het beter kan – dan nemen we dat toch meteen mee? Bij het tot stand komen van de vitale en zeker niet te onderschatten rol van architect binnen organisaties lopen we hierdoor het risico de rol te overgrijpen, wat...

Lees verder

IT volwassen aan het worden?

Tijdens een discussie vandaag met een collega architect kwam de vraag naar boven of IT vooruitgang heeft geboekt de laatste jaren. Mijn eerste reactie was: niet veel, de track record van IT projecten is nog steeds dramatisch slecht, en afgezien van die projecten die door mij begeleid worden (😉 ) is dat niet verbeterd. Mijn collega architect dacht hier anders over: volgens hem is de wijze waarop bij veel bedrijven software wordt ontwikkeld flink volwassener geworden in vergelijking met...

Lees verder

3 maart 2012 — zaterdagochtendoverpeinzingen

Interview gelezen met Hans de Bruyn (Managementboek Magazine), waarin hij het heeft over onderlinge controle tussen professionals. Onderlinge controle zou professionals scherp houden. Maar steeds weer blijkt dat die onderlinge professionele controle niet altijd werkt. Zie de recente gebeurtenissen rond prutsende artsen: ze zijn blijkbaar niet gecorrigeerd door hun mede professionals. Dit klopt, maar met name wanneer onderlinge controle alleen plaatsvindt op een bepaalde laag in de organisatie...

Lees verder

De verantwoordelijke architect

Dit artikel is in oorspronkelijke vorm verschenen als hoofdstuk in het boek “Pak je kansen met architectuur”, een boek dat is samengesteld uit bijdragen van sprekers op het Landelijk Architectuur Congres (LAC) 2010. Het artikel beschrijft aspecten van de rol van architectuur in organisaties, en in het bijzonder die van de enterprise architectuur. Zoals veel artikelen op deze site is het in de loop van de tijd aangepast, en er is ook een engelse vertaling van gemaakt. Met schuld kun...

Lees verder

De DCI Architectuur

Trygve Reenskaug is nog steeds actief, hoewel tegen de 80, en ik lees zijn artikelen op zijn website regelmatig. Zijn werk wordt niet op waarde geschat, tenminste in mijn land. Trygve is een van de eersten die echt nadachten over object-georiënteerd ontwerp en analyse, en zijn methode OORAM (role oriented modelling) is essentieel. Samen met Jim Coplien, waarnaar ik wel eens verwezen heb als een van de weinigen die metaprogrammaren begrijpt, werkt hij momenteel aan een benadering...

Lees verder


reflektis Logo
Diensten

Copyright © 2020, reflektis & Rob Vens