Maand: juli 2002

Business Centred Architecturen III

In dit derde deel worden de principes die in de voorgaande delen zijn behandeld uitgewerkt in een simpele voorbeeldimplementatie. Deel 1 behandelt de basisprincipes. Deel 2 gaat over de business domein component. Doelstelling Teneinde de beweringen in de voorgaande artikelen te ondersteunen met voorbeelden uit de praktijk, wil ik in dit artikel een eenvoudige implementatie uitwerken. Deze implementatie heeft tot doel de lezer een helder beeld te geven van wat de uitwerking van de ideeën in de...

Lees verder


reflektis Logo
Over ons
Diensten

Copyright © 2020, reflektis & Rob Vens